Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o strave, zdraví a výžive. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky slúžia iba na vzdelávacie účely. Tieto informácie nemožno chápať ako odborné poradenstvo alebo sa s nimi zaobchádza týmto spôsobom. Tieto všeobecné informácie na našej webovej stránke sa poskytujú tak, ako sú, bez toho, aby za to poskytovali záruky, či už výslovné alebo predpokladané.

Cannaexpress neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa zdravotných informácií poskytnutých na tejto webovej stránke. Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sa nemôžete spoliehať ako na alternatívu k poradenstvu od lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Ak si myslíte, že trpíte zdravotnými problémami alebo ich môžete utrpieť, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Nikdy neodkladajte vyhľadávanie lekárskej starostlivosti, neodmietnete lekársku starostlivosť alebo neprestaňte s liečbou predpísanou lekárom na základe informácií, ktoré ste našli na našej webovej stránke alebo ktoré sme vám poskytli. Žiadna z tu uvedených informácií nie je určená ako náhrada za lekársku diagnostiku a takéto informácie nemožno považovať za lekársku pomoc alebo odporúčanú liečbu. Ak uvažujete o akýchkoľvek zmenách vo vašom životnom štýle, strave alebo výžive, najskôr kontaktujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy poskytujeme iba pre vaše informácie a žiadnym spôsobom nepodporujeme žiadny z týchto webových stránok. Nezodpovedáme za obsah tejto webovej stránky tretej strany ani neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa informácií poskytnutých na tejto webovej stránke. Ak sa rozhodnete pripojiť sa k týmto webovým stránkam tretích strán alebo sa akýmkoľvek spôsobom spoliehať na informácie, ktoré sú tam poskytnuté, urobíte tak na svoje vlastné riziko.

Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje povolené alebo nezákonné používanie omamných látok alebo psychotropných látok. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky slúžia iba na vzdelávacie účely. Cannaexpress nemusí byť zodpovedný za obsah na svojej webovej stránke alebo na webových stránkach tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, ak takýto obsah podporuje, schvaľuje alebo obhajuje používanie omamných látok alebo psychotropných látok alebo iných nezákonných činností.

Cannaexpress nezodpovedá za žiadne nevhodné alebo nesprávne použitie informácií alebo služieb poskytovaných touto webovou stránkou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek použitie informácií alebo služieb tam poskytovaných. “

Updating…
  • No products in the cart.