Účel tejto smernice o ochrane osobných údajov ( ďalej „smernice” ) je opätovne zdôrazniť normy ochrany osobných údajov, ktoré dodržiavame, berúc do úvahy nové právne predpisy – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016, lepšie známe verejnosti pod skratkou GDPR a súvisiace právne dokumenty.

Čítanie tejto smernice vám pomôže pochopiť napríklad, aké informácie naša Osoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom
750-64027, vydal Okresný úrad Prešov dňa 28.3.2023 IČO: 55361064
( ďalej „správca” ), zhromažďuje, ako ho používa, s kým ho môže zdieľať, alebo ako môžete uplatniť práva na ochranu údajov proti správcovi.

Chceme, aby ste boli presvedčení, že vaše údaje sú s nami bezpečné a aby ste pochopili, ako ich používame na to, aby sme vám ponúkli lepší používateľský a nákupný zážitok.

 

1. Registrácia užívateľa

Ak sa zaregistrujete, zdieľate svoj e-mail so správcom ako osobné informácie a tiež zdieľate so správcom užívateľské meno a heslo, ktoré ste si vybrali. Váš e-mail sa spracováva ako vaše osobné údaje iba v našej internej databáze, aby sa spravoval váš používateľský účet. Túto správu vykonáva aj externý subjekt – správca našej webovej stránky. Údaje sa preto prenášajú na tento externý subjekt. Ale nemusíte sa o nič starať. Zabezpečili sme, aby tento externý subjekt zachoval všetky právne normy týkajúce sa vašich osobných údajov a nemohol byť zneužitý.

Ak sa zaregistrujete v našom systéme výlučne na účely používania našich služieb, nepotrebujeme váš výslovný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov. Toto spracovanie vášho e-mailu je nevyhnutnou súčasťou správy vášho profilu. Ak sa rozhodnete v budúcnosti nevyužívať naše služby a odstrániť profil na našej webovej stránke, sme povinní tieto údaje vymazať zo všetkých našich databáz.

 

2. Newsletter

Ak si od nás objednáte zasielanie bulletinu, zdieľate s nami svoj e-mail ako osobné informácie. Váš e-mail sa ďalej spracováva ako vaše osobné údaje za účelom odosielania našich obchodných správ. Tieto obchodné správy budú vždy súvisieť s obsahom nášho elektronického obchodu www.cannaexpress.sk.

Chceli by sme vás informovať, že správa bulletinu je prevádzkovaná prostredníctvom externej marketingovej aplikácie. Váš e-mail sa preto prenáša na túto externú entitu. Nemusíte sa však obávať svojich osobných údajov. Ako je uvedené vyššie, zabezpečili sme, aby náš zmluvný partner pri spracovaní vášho e-mailu dodržiaval všetky normy požadované zákonom a nemohol byť zneužitý.

Váš e-mail spracúvame na základe vášho jednoznačného súhlasu s odosielaním takýchto správ. V prípade, že si želáte tento súhlas v budúcnosti odvolať, akýkoľvek e-mail obsahujúci takúto komunikáciu v jeho záhlaví obsahuje odkaz na odňatie súhlasu. Súhlas je tiež možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] . Ak svoj súhlas zrušíte, odstránime vás zo všetkých našich databáz a prestaneme vám posielať akékoľvek obchodné správy. V prípade, že v budúcnosti zmeníte názor, môžete si jednoducho objednať newsletter na našej webovej stránke.

 

3. Marketingové súťaže

Z času na čas organizujeme marketingové súťaže za zaujímavé ceny. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa našej súťaže, potrebujeme od vás vaše meno a priezvisko (, akúkoľvek fiktívnu prezývku ), váš vek, aby sme mohli overiť, že spĺňate podmienky účasti na takejto súťaži a váš e-amil, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s možným víťazstvom v súťaži.

V prípade, že sa stanete víťazom, budeme vás ďalej kontaktovať so žiadosťou o kontaktné údaje na odoslanie ceny. Pri odosielaní ceny sa samozrejme vaše osobné údaje prenášajú na dopravcu. Aj v tomto prípade sme zabezpečili dodržiavanie právnych noriem na ochranu vašich osobných údajov a ich zneužitie.

Pri vyplňovaní súťažného formulára nám vždy môžete dať súhlas s zasielaním obchodných správ, ktoré sú podrobnejšie opísané v predchádzajúcom bode “Newsletter”. V tejto chvíli sa tiež dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať.

 

4. Cookies a podobné technológie

Pri prehliadaní našich webových stránok používame technológie, aby sme pre vás mohli čo najľahšie prehliadať. Jedná sa hlavne o tzv. Súbory cookie – s krátkym textom, ktoré server umiestni do vášho počítača pri načítaní webovej stránky. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a potom odosiela informácie o vašom správaní späť na náš server. Cookies nie sú priamo spojené s vaším menom alebo e-mailovou adresou, ale často obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Podrobný popis všetkých zhromaždených súborov cookie.

Na našej webovej stránke používame predovšetkým cookies iba na účely prenosu správy alebo tam, kde je potrebné, aby sme mohli poskytovať služby, ktoré vy ako užívateľ našej webovej stránky alebo zákazník nášho elektronického obchodu výslovne požiadate. V tomto prípade príslušné právne predpisy nevyžadujú váš súhlas s používaním súborov cookie. Tieto súbory cookie sme označili ako „potrebné

Potrebujeme váš súhlas so všetkými ostatnými typmi súborov cookie. Súhlas so zhromažďovaním jednotlivých typov súborov cookie je možné kedykoľvek odvolať zmenou nastavení príslušného internetového prehliadača. Webové stránky sa samozrejme môžu používať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o vašom správaní na našich webových stránkach.

V prvom rade ide o súbory cookie, ktoré umožňujú našej webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia správanie webovej stránky alebo ako to vyzerá. Napríklad je to preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate. Tieto súbory cookie sme označili ako „preferenčné“.

Zhromažďujeme tiež súbory cookie, ktoré sa používajú na meranie štatistík webových stránok a ich identifikáciu v reklamnej sieti a presmerovanie reklamy. Tieto súbory cookie sme označili ako „štatistický“.

Zhromažďujeme tiež cookies za účelom zacielenia na reklamu. Zámerom je zobrazovať pokiaľ možno reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivých používateľov, a teda cennejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Tieto súbory cookie sme označili ako „marketing“.

Posledné kategórie sú tzv. nezaradený cookies. Sú to súbory cookie, ktoré máme v procese klasifikácie spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie. Po klasifikácii budú zaradení do jednej z vyššie uvedených skupín.

Pri spracovaní súborov cookie sa riadime všeobecnými zásadami vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) č. 2016/679 z 27. Apríl 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ) Ide najmä o zásady uvedené v článku 25 a článku 5 ( právo odvolať súhlas ).

Môžeme zdieľať informácie o tom, ako používate našu webovú stránku s našimi partnermi na reklamu a analýzu. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré ste poskytli alebo získali v dôsledku používania ich služieb (, za predpokladu, že s nami súhlasíte prostredníctvom nastavení súborov cookie ).

 

5. Objednávka v e-shop

Ak si kúpite v našom e-shope Canatura, spracúvame nasledujúce zadané údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, vaše fakturačné informácie ( vrátane akéhokoľvek identifikačného čísla a čísla DPH ) a vaše korešpondenčné údaje, ak nie sú totožné s fakturačnými informáciami. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame v našej internej databáze, aby sme splnili naše zmluvné záväzky –, najmä odosielanie tovaru, ktorý ste si objednali.

V súvislosti s nákupom v našom e-shope existuje niekoľko prípadov prenosu vašich osobných údajov do inej entity:

 1. Spravovanie našej webovej stránky zabezpečuje externá spoločnosť. Má tiež prístup k tomuto obsahu ako súčasť správy našej webovej stránky.
 2. Vaše osobné údaje sa prenášajú na externú účtovnú firmu, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.
 3. Prenos vašich osobných údajov dopravcovi ( alternatívou je možnosť vyzdvihnúť objednávku priamo v mieste bydliska správcu ).
 4. Prenos vašich osobných údajov vybranému poskytovateľovi platobných služieb ( alternatívou je možnosť platby v hotovosti pri výbere priamo v mieste bydliska správcu alebo platba pri doručení pri doručení na iné miesto ).
 5. Zistíme vašu spokojnosť s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu ovmerané zákazníkmi, do ktorého je zapojený náš e-shop. Posielame vám ich zakaždým, keď si od nás kúpite, ak je to v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o určitých službách informačnej spoločnosti neodmietate posielať naše obchodné oznámenia alebo nezrušíte svoj predtým udelený súhlas ( k tomuto viac pozri bod 2 tejto smernice Newsletter). Používame procesor, ktorý je prevádzkovateľom portálu Heureka.cz, na zasielanie dotazníkov, hodnotenie vašej spätnej väzby a analýzu našej pozície na trhu; na tento účel môžeme odovzdať informácie o zakúpenom tovare a vašej e-mailovej adrese.

Ale nemusíte sa o nič starať. Zabezpečili sme, aby všetky tieto externé subjekty udržiavali všetky právne normy týkajúce sa vašich osobných údajov, a preto vaše osobné údaje nemožno zneužiť.

V prípade, že zadáte objednávku do nášho e-shopu, môžeme vám bez vášho výslovného súhlasu poslať ďalšiu ponuku nášho tovaru alebo služieb. V prípade, že vás táto ponuka nezaujíma, každý e-mail obsahujúci takúto správu bude obsahovať odkaz v jeho hlavičke na zrušenie predplatného našej ponuky.

 

6. Ako chránime osobné informácie

Pri zhromažďovaní a ukladaní vašich osobných údajov podporujeme fyzickú, elektronickú a procesnú bezpečnosť. Zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov:

 1. Používame zabezpečenie počítača, napríklad heslo súboru a firewall.
 2. Podporujeme fyzické kontroly prístupu do našich budov a súborov.
 3. Prístup k vašim osobným údajom poskytujeme iba zamestnancom, ktorí ich potrebujú na plnenie svojich pracovných povinností.
 4. Počas prenosu vašich údajov pri nákupe v našom e-shope CannaExpress chránime bezpečnosť vašich informácií kódovaním pomocou vrstvy zabezpečených zásuviek ( „ Vrstva bezpečných zásuviek “ – SSL ).
 5. V prípadoch, keď sú vaše osobné údaje prenesené do iného procesora ( napr. správcovia našej webovej stránky ), zabezpečili sme, že každý ďalší spracovateľ spĺňa všetky právne normy týkajúce sa vašich osobných údajov a že vaše osobné údaje nemožno zneužiť.

 

7. Ako dlho používame osobné informácie

Vaše osobné údaje ukladáme iba na nevyhnutne potrebný čas. Účel, na ktorý sa tieto údaje zbierali, sa musí vždy zohľadniť. V prípade, že právny dôvod na ich uchovávanie prestal existovať, sme povinní vymazať vaše osobné údaje zo všetkých našich databáz. Takýto prípad bude najmä zrušením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že niekedy vymazanie vašich osobných údajov z jednej z našich databáz môže zabrániť splneniu právnych záväzkov – napríklad zaznamenaniu fakturačných údajov zákazníkov elektronického obchodu.

 

8. Ostatné práva na osobnú ochranuCh dáta

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o vašich právach na súkromie, odporúčame vám navštíviť webovú stránku zriadenú na tento účel https://www.gdpr.sk, alebo sa obráťte priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

9. Ako nás kontaktovať

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo prezerať si svoje osobné údaje. Ak máte záujem o prístup k svojim osobným údajom alebo máte ďalšie otázky alebo pripomienky týkajúce sa spôsobu zhromažďovania, uchovávania a používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom: [email protected] alebo nám napíšte na sídlo našej spoločnosti.

Updating…
 • No products in the cart.